W zakres działań likwidatora szkód wchodzi:

  • rozpoznanie okoliczności zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji,
  • przygotowanie wyceny szkody (samodzielne lub we współpracy z odpowiednim rzeczoznawcą),
  • przygotowanie decyzji o wysokości i wypłacie odszkodowania.

Zobacz też: