Proces dokapitalizowania spółki można przeprowadzić poprzez:

  • emisję akcji, udziałów,
  • pożyczek,
  • dopłat,
  • poręczeń i gwarancji.

Dokapitalizowanie przeprowadza się dla zredukowania efektu dźwigni finansowej bądź by sfinansować zwiększenie wartości aktywów firmy.

Zobacz też: