W czwartek minister finansów Andrzej Domański przedstawił propozycje zmian w składce zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców. Składka od początku 2025 r. ma wynosić w podstawowej wysokości 9 proc. liczonych od 75 proc. płacy minimalnej. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem linowym lub ryczałtem składka może wzrosnąć po przekroczeniu limitów, których wysokość jest uzależniona od średniego wynagrodzenia.

Realizacja przedwyborczej obietnicy

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Polski 2050-TD Mirosław Suchoń podkreślał, że zmiana rozliczania składki zdrowotnej była jednym z podstawowych postulatów jego ugrupowania. Według posła "jest wiedzą powszechną, że ta forma rozliczania składki, jaka została wprowadzona Polskim Ładem, przyczyniła się do poważnych turbulencji w polskiej gospodarce".

Reklama

Według niego działania MF pokazują, że ugrupowania w rządzącej koalicji potrafią rozmawiać, nawet gdy różnią się między sobą.

Trzy poziomy ryczałtu dla wszystkich pracujących

Inny z posłów Polski 2050- TD Ryszard Petru podkreślał, że "składka i jej obniżka musi dotyczyć również pracowników", a nie tylko przedsiębiorców. Dlatego jego formacja proponuje trzy poziomy składki ryczałtowej w zależności od przychodu, a swoje propozycje wyśle do MF.

Petru przekazał, że ich propozycja powoduje dużą różnicę kosztów zmian w składce zdrowotnej; zapewnił jednocześnie, że Polska 2050 wie, "gdzie te oszczędności znaleźć".

Progi podatkowo-składkowe

I tak mówił, Polska 2050 proponuje, by składka dla osób przy przychodzie rocznym do 85 tys. zł (byłaby to składka zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych) - wyniosłaby 300 zł miesięcznie, tyle samo płaciliby podatnicy płacący podatek liniowy o przychodzie do 120 tys. zł rocznie.

Drugi próg - dla płacących podatek liniowy przy rocznym przychodzie powyżej 120 tys. oraz między 85-300 tys. rocznie u pracowników i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych - oznaczałby składkę 525 zł miesięcznie.

Ostatnia grupa - o przychodzie rocznym powyżej 300 tys. zł - i dla płacących podatek liniowy, i dla pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, płaciłaby zgodnie z propozycją Polski 2050 - 700 zł miesięcznie.

wni/ godl/