Harmonogram prac Sejmu 25 kwietnia

  • godz. 9:00 – 18:00 - Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku (debata średnia);
  • godz. 18:00 – 19:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 19:30 – 21:30 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 21:30 – 22:30 - ew. oświadczenia poselskie.

Gdzie obejrzeć transmisję?

Reklama

Transmisję z obrad Sejmu można obejrzeć na stronach Sejmu oraz na profilu sejmowym na platformie YouTube.