Oceny działalności komisji śledczych w Sejmie

Pracownia United Surveys przeprowadziła badanie na zlecenie Wirtualnej Polski. Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytanie - jak oceniają dotychczasowe prace trzech komisji śledczych w Sejmie (ds. wyborów kopertowych, ds. "afery wizowej", ds. Pegasusa).

Z badania wynika, że większość respondentów negatywnie ocenia działalność komisji. Najczęstszą odpowiedzią, którą wybrało 34 proc. osób było "raczej negatywnie". "Zdecydowanie negatywnie" odpowiedziało 22,1 proc.

Reklama

Pozytywne oceny działalności komisji

"Raczej pozytywnie" prace komisji oceniło 16,6 proc. ankietowanych, natomiast "zdecydowanie pozytywnie" 8,4 proc. 18,9 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Zadowolenie wyborców koalicji rządowej z prac komisji

W sondażu uwzględniono również preferencje wyborcze ankietowanych osób. Wyniki pokazują, że zadowoleni z prac komisji śledczych są w większości wyborcy koalicji rządowej. Z tej grupy 22 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 40 proc. "raczej tak". 13 proc. odpowiedziało "raczej nie", natomiast 5 proc. "zdecydowanie nie". 20 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wśród wyborców opozycji, do której zaliczono Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację nie odnotowano odpowiedzi, pozytywnie oceniających działalność komisji. 31 proc. badanych wybrało opcję "raczej negatywnie", a 56 proc. "zdecydowanie negatywnie". 13 proc. było niezdecydowanych.

Negatywne oceny wyborców opozycji i pozostałych grup

Pozostali wyborcy również nie mają pozytywnego zdania na temat komisji. Zaledwie 6 proc. wybrało odpowiedź "raczej pozytywnie". 67 proc. odpowiedziało "raczej negatywnie", 3 proc. "zdecydowanie negatywnie", a 24 proc. było niezdecydowanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-9 czerwca metodą CATI oraz CAWI na próbie 1000 pełnoletnich osób. (PAP)

kblu/ mhr/