Adam Ringer, student elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Postanowił opuścić Polskę po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wyjechał 10 grudnia 1968 r. Osiadł w Sztokholmie.

Również w grudniu wyemigrował do Szwecji kolega Ringera z roku – Henryk Rubinstein, od marca do lipca przetrzymywany w Pałacu Mostowskich za organizację na Politechnice pod patronatem Związku Młodzieży Socjalistycznej legalnego wiecu z poparciem dla represjonowanych studentów.

Włodzimierz Kofman, również student elektroniki na PW oraz matematyki na Uniwersytecie. 8 marca 1968 r. obronił pracę magisterską. Aresztowany pod zarzutem organizacji nielegalnego zebrania organizatorów marcowego wiecu. W więzieniu zdecydował o wyjeździe. Mieszka w Grenoble.

Krystyna Stiller nie dokończyła studiów fizycznych na UW. Wyjechała z rodzicami do Izraela, a stamtąd – już sama – do Skandynawii. Jeden z tamtejszych przyjaciół zgodził się zostać jej mężem, aby dostała status uchodźcy. Mieszka i pracuje w Göteborgu.

Do Polski na stałe wrócił tylko Adam Ringer.

Treść całego artykułu można znaleźć w piątkowym wydaniu DGP.

>>> Polecamy: Religia i biznes są nierozerwalnie złączone. Czy miliarderzy chcą być zbawieni?