Chodzi o kodeks sieciowy dotyczący cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej (Network Code on Cybersecurity, NCCS). Konsultacje społeczne prowadzą Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) we współpracy z Europejską Organizacją Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (UE DSO Entity).

Jak przypomniał URE, decentralizacja wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, postęp technologiczny, łączenie sektorów (sector coupling) i cyfryzacja przekształcają europejską sieć energetyczną w "inteligentną sieć". Proces tej transformacji wymaga zabezpieczenia systemów energetycznych w całej Europie przed cyberatakami i incydentami, które mogą im zagrażać - podkreślił Urząd.

Reklama

Konsultowany kodeks sieciowy ma służyć opracowaniu wspólnych zasad, m.in. ustanowienie europejskiego standardu cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Obejmuje przepisy dotyczące oceny ryzyka cybernetycznego, wspólnych minimalnych wymogów, certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług, monitorowania, sprawozdawczości i zarządzania kryzysowego.

Kodeks zawiera także definicję ról i obowiązków poszczególnych zainteresowanych stron w każdym działaniu. Wdrożenie kodeksu będzie wymagało podjęcia odpowiednich działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przez wielu interesariuszy w sektorze energetycznym – nie tylko operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych - podkreślił URE. Z tego też powodu polski regulator zachęca do udziału w konsultacjach, które potrwają do 10 grudnia 2021 r.(PAP)

wkr/ drag/