"Staramy się robić wszystko, aby od 1 września nauka w naszych placówkach oświatowych mogła odbywać się w sposób maksymalnie tradycyjny, normalny – bo szkoła bez dzieci, dzieci bez kontaktu z nauczycielami to nie jest tak naprawdę normalna szkoła. Ale wiemy doskonale, że nie jesteśmy w sytuacji, która pozwala nam przywracać wszystkie zasady, jakie obowiązywały wcześniej" – podkreślił w czwartek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Dodał, że sytuacja związana z pandemią wymusiła wprowadzenie wytycznych, uwzględniających kwestie bezpieczeństwa. Miasto Poznań, biorąc pod uwagę opinię zespołu doradczego przy prezydencie, złożonego z przedstawicieli poznańskiej oświaty, rekomenduje m.in. wprowadzenie nauczania hybrydowego w szkołach ponadpodstawowych, w liceach, technikach i w szkołach branżowych. Nauka odbywałaby się częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie, przynajmniej przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego.

Władze miasta przychylają się do tej propozycji, wskazując jednocześnie, że ostateczna decyzja każdorazowo będzie zależała po porozumieniu się z powiatowym inspektorem sanitarnym i z miastem od dyrektora szkoły.

Reklama

Miasto rekomenduje także m.in., aby nauczyciele w szkołach nosili przyłbice lub maseczki. Dyrektor będzie mógł także zarządzić, aby podczas przebywania w budynku takie środki ochrony mieli zapewnione również uczniowie.

"Sugestie czy rekomendacje krajowe w gruncie rzeczy są nie we wszystkich elementach precyzyjne. Można generalnie odnieść takie wrażenie, że to, co Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, to zasada taka: radźcie sobie sami. Mówiąc krótko – łatwe decyzje, proste, te przyjemne, najlepiej otwieranie szkół – to zostawia sobie zawsze ministerstwo dla siebie, a to, co jest najtrudniejsze, czasem podjęcie trudnych decyzji – to spoczywa na dyrektorach placówek oświatowych oraz na samorządzie" – mówił.

W stronę hybrydowego nauczania dla młodszych uczniów, z klas VI-VIII, skłaniają się także dyrektorzy poznańskich szkół specjalnych.