– Dotyczyły m.in. realizowania szczepień niezgodnie z kryteriami, wedle których zostały ustalone grupy priorytetowe, braku właściwej organizacji czy nadzoru kierownictwa placówki nad procesem szczepień oraz ograniczania dostępności do szczepień dla grup osób wskazanych w poszczególnych etapach – wyjaśnia Sylwia Wądrzyk z NFZ.
Kierownik jednego z punktów szczepień na Mazowszu przyznaje, że podczas rozliczeń pytano go, dlaczego skierowania dla części szczepionych są wystawione poza regulaminem.