„Organizacja non-profit zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia pytała 1500 dorosłych mieszkańców USA od 15 do 27 lipca (…) i stwierdziło niewielką zmianę wśród osób o najbardziej zatwardziałym nastawieniu wobec szczepień. Około 14 proc. respondentów – taki sam odsetek jak w grudniu – twierdzi, że +na pewno+ się nie zaszczepi” – podała telewizja CNN.

Wśród deklarujących zdecydowany sprzeciw wobec szczepień 75 proc. uważa informacje o zagrożeniu za przesadzone. CNN przytacza też fragment raportu KFF, iż „odmienne poglądy zaszczepionych i niezaszczepionych pomagają wyjaśnić kontrowersyjność toczących się debat politycznych na temat obowiązku szczepień".

Zgodnie z badaniem opinii publicznej mimo mocnych dowodów, tylko 23 proc. dorosłych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, wierzy, że szczepionki są bardzo lub niezwykle skuteczne w zapobieganiu śmierci.

"Nikła większość (53 proc.) niezaszczepionych dorosłych ocenia, że szczepionka stanowi większe ryzyko dla ich zdrowia niż sam Covid-19. (…) W przeciwieństwie do tego, przytłaczająca większość (88 proc.) zaszczepionych dorosłych przyznaje, że zakażenie wirusem Covid-19 stanowi większe ryzyko dla ich zdrowia niż szczepionka" – podkreśla raport KFF.

Wzrostem przypadków koronawirusa i doniesieniami o rozprzestrzenianiu się wariantu Delta w USA tłumaczy się większą skłonność niektórych ludzi do noszenia maseczek w miejscach publicznych lub unikania dużych zgromadzeń. Jak dodaje KFF jest to głównie napędzane przez zaszczepionych dorosłych.

„57 proc. niezaszczepionych osób uważa, że media informacyjne +ogólnie wyolbrzymiły+ powagę pandemii, podczas gdy w przekonaniu trzech czwartych zaszczepionych dorosłych +ogólnie miały rację+ (53 proc.) lub nawet +nie doceniły+ jej znaczenia (24 proc.). Wśród zaszczepionych dorosłych 53 proc. przyznaje, że nosi maski w sklepach spożywczych i innych zamkniętych pomieszczeniach, w porównaniu z 44 proc. nieszczepionych dorosłych” – wyliczają autorzy badania.

Przytaczają opinie większości Republikanów, że nigdy nie noszą maseczek w zatłoczonych miejscach na zewnątrz, w pracy lub w sklepach spożywczych. Jak dodają jedna czwarta nieszczepionych osób – 8 proc. wszystkich dorosłych – prawdopodobnie zaszczepi się do końca roku.

„Ale 10 proc. dorosłych, którzy pozostają niezaszczepieni, twierdzi, że chce +poczekać i zobaczyć+, jak szczepionka działa na innych ludzi, zanim się zaszczepią. Kolejne 3 proc. zapowiada, że zaszczepi się +tylko wtedy, gdy będzie to konieczne+” – napisano w omówieniu ankiety.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)