Wiceminister na poniedziałkowej konferencji prasowej po spotkaniu z ratownikami warszawskiego "Meditransu" przypomniał, że 21 września Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ i Ministerstwo Zdrowia porozumieli się w kluczowych kwestiach.

"Porozumienie podpisało ministerstwo, komitet skupiający ponad 20 różnych organizacji związkowych i mający ponad 5 tys. członków, ale także pracodawcy, odpowiadający za funkcjonowanie zespołów ratownictwa" – zaznaczył.

Reklama

Podkreślił, że na mocy tego porozumienia minister zdrowia zobowiązał się do zwiększenia od października budżetu na zadania ZRM w celu sfinansowania dodatku wyjazdowego.

Pracodawcy zaś zobowiązali się do wypłaty od 1 października br. członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, albo godzinowej stawki - w przypadku umów cywilnoprawnych. Pracodawcy zobowiązali się również do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka, jak zaznaczano, nie obejmuje dodatku wyjazdowego.

"W większość miejsc w kraju dyrektorzy stacji pogotowie ratunkowego podpisali porozumienia z ratownikami" – wskazał. Przypomniał, że w kraju jest 1595 zespołów ratownictwa medycznego.

Poinformował, że w kraju jest jednak kilka miejsc, gdzie karetki nie wyjeżdżają. To, co dziś było przedmiotem rozmów z ratownikami, którzy pracują w mieście stołecznym wynika tylko z jednej przyczyny – braku dialogu między pracodawcą, a ratownikami" – stwierdził Kraska.

"Dialogu nie ma w Warszawie. Ale mamy sygnały z innych dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; tam też dialogu między dyrektorami a ratownikami nie ma" - dodał.

Jeden z przedstawicieli ratowników warszawskiego "Meditransu" poinformował, że dyrektor nie stawił się osobiście na rozmowy z ratownikami, ponieważ jest na urlopie. "Wysłał dyr. ds. technicznych, który przedstawił ofertę niezgodną z zapisami porozumienia" - powiedział.

"W naszej ocenie jest to dążenie do eskalacji tego konfliktu, czego mamy przykład dzisiaj, gdzie około połowy zespołów na terenie miasta stołecznego Warszawy nie wyjeżdża" - wskazał. Oświadczył jednocześnie, że ratownicy cały czas są gotowi do dialogu, żeby zażegnać ten spór. "Chcemy wrócić do pracy" - zaznaczył.

Zdaniem Kraski - apel ratowników do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika o odwołanie z funkcji m.in. dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie jest "aktem rozpaczy". W weekend w stolicy w ramach protestu nie jeździła część karetek "Meditransu".

Kraska powiedział, że w poniedziałek ratownicy skierowali apel do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym - jak podał wiceminister - proszą o wprowadzenie zarządu komisarycznego w stacji pogotowia ratunkowego w Warszawie.

"To jest kolejny dowód na to, jak są zdesperowani ratownicy medyczni w Warszawie. Chcą pracować, zapewniać pomoc osobom potrzebującym, ale nie ma tego dialogu z dyrektorami" - ocenił Kraska.

Wiceszef MZ odniósł się również do pisma opublikowanego w poniedziałek przez Karola Bielskiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Bielski informuje w nim, że - wbrew deklaracjom rzecznika prasowego MZ - dotychczas Meditrans nie otrzymał żadnych środków na realizację porozumienia MZ z ratownikami medycznymi z 21 września tego roku. "Co więcej, nie otrzymaliśmy również żadnej deklaracji, co do wysokości tych środków, terminu ich przekazania zarówno z NFZ jak i MUW, pomimo wystąpień w tym zakresie" - napisał dyrektor.

W odpowiedzi na to pismo Kraska zapewnił, że "Ministerstwo Finansów przekazało odpowiednie środki do wojewodów, wojewoda przekazuje je do poszczególnych stacji, te pieniądze są".

Przypomniał, że już wcześniej ministerstwo ogłosiło wzrost wyceny tzw. dobokaretki, a na mocy porozumienia dodatkowo zobowiązało się przekazać środki na tzw. dodatek wyjazdowy. "My te środki zagwarantujemy, my te pieniądze przekazujemy" - zapewnił.

Poinformował, że "pierwsza transza - ta transza, o której mówiliśmy w Karpaczu - o wzroście dobokaretki już trafiła (na konto - PAP), więc tutaj mówimy w tej chwili o tym dodatku 30 proc. To są jakby dodatkowe pieniądze, które dodatkowo trafiają do polskiego ratownictwa medycznego" - powiedział Kraska.

Kraska przypomniał, że porozumienie z ratownikami zakłada, że od 1 października nastąpi wzrost wynagrodzenia dla ratowników, tzw. dodatek wyjazdowy. "To porozumienie jest zawarte. Na Radzie Ministrów została podjęta uchwała, że zwiększamy budżet na ratownictwo medyczne o taką kwotę" - mówił.

W Warszawie około południa na placu Bankowym lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Został on zadysponowany przez dyspozytora medycznego do mężczyzny, który zasłabł. "Taką decyzję podjął dyspozytor medyczny, który - jak zakładam - prawdopodobnie nie miał dostępnej karetki, czyli naziemnego zespołu ratownictwa medycznego" - zaznaczyła w rozmowie z PAP Justyna Sochacka, rzecznik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.