Szacunki te opierają się na danych, które we wtorek opublikował krajowy instytut chorób zakaźnych. Informacje uzyskano na podstawie badań dawców krwi w wieku od 17 do 72 lat.

Wskaźnik na poziomie 70 proc. jest wyższy niż wskazywałyby na to oficjalne testy: populacja Danii liczy bowiem 5,8 mln mieszkańców, z czego ok. 3 mln osób uzyskało dodatnie wyniki. Jeśli z tej liczby wykluczy się reinfekcje, wówczas ok. 50 proc. populacji uzyskało wynik dodatni.

Wysoki poziom odporności

Uzyskane dane wyjaśniałyby, dlaczego aktualna liczba nowych przypadków zakażeń w Danii spadła. Chodzi o duży poziom odporności uzyskany w wyniku zakażenia Omikronem oraz programy szczepień – skomentował Henrik Ullum, szef duńskiego instytutu chorób zakaźnych.

Reklama

Dania zniosła wszystkie pandemiczne restrykcje z dniem 1 lutego. Decyzję taką podjęto z uwagi na fakt, że Omikron okazał się mniej niebezpieczny niż poprzednie warianty koronawirusa.