"Pilotaż zakłada funkcjonowanie i współdziałanie centralnej platformy pierwszego kontaktu oraz centrów medycznej pomocy doraźnej. W pierwszej kolejności pacjent będzie korzystał z teleporady przez platformę, a z centrum pomocy doraźnej dopiero, gdy teleporada będzie niewystarczająca albo stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał" - napisano.

Zgodnie z tym, co przekazał resort, każdy pacjent będzie mógł otrzymać pomoc nie tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, lecz także będzie mógł otrzymać informację o wolnych terminach przyjęć w centrach.

Planowany termin pilotażu to wrzesień 2022 roku. Rozpocznie się on po wydaniu zarządzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obejmie 6 miesięcy, włączając w ten czas etap organizacji oraz ewaluacji.

Pilotaż będzie realizowany przez trzy pomioty lecznicze: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu; Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

Reklama

Platforma pierwszego kontaktu

Platforma pierwszego kontaktu to system teleinformatyczny, w ramach, którego udzielane będą świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady przez pielęgniarkę, położną oraz lekarza.

Kontakt z platformą będzie odbywał się przez numer telefonu 800 137 200 oraz formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej gov.pl./dom.

Jak przekazało MZ, przeprowadzany będzie wywiad z pacjentem, aby - w zależności od potrzeb - udzielić teleporady, skierować do centrum lub powiadomić o konieczności zadzwonienia pod numer 112.

Platforma będzie działała od poniedziałku do piątku - w godzinach od 18.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy - w godzinach od 8.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia.

"Centra pomocy doraźnej będą przekazywały informacje o wolnych terminach do Platformy przez platformę Domowej Opieki Medycznej (DOM)" - poinformowano w komunikacie resortu.

"Dzięki aktualizacji danych pacjent otrzyma wiarygodną informację o możliwym czasie przyjęcia w centrum. Lekarze, pielęgniarki i położne udzielając teleporad również będą korzystali z platformy DOM" - dodano.

MZ podkreśliło również, że Centra nie tylko będą zapewniały nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, ale także wybrane świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

"Realizatorzy pilotażu zapewnią co najmniej świadczenia specjalistyczne w zakresie pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej" - wskazano.

Już teraz można skorzystać z porady medycznej pielęgniarki lub położnej albo lekarza przez Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK) w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 800 137 200 lub wypełnić formularz na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk. Z pomocy przez telefon można skorzystać w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Do dyspozycji pacjentów jest również tłumacz języka migowego.

Jak podało MZ, obecnie z TPK korzysta ponad 500 osób, z czego 30 proc. stanowią obywatele z Ukrainy. Od uruchomienia TPK skorzystało z niej 89 tys. pacjentów. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut