Cena sprzedaży 1 000 litrów benzyny E95 w Polsce na koniec października wynosiła 1 401,6 euro, zaś oleju napędowego - 1 690,4 euro, podano w zestawieniu.

Niższą niż Polska cenę benzyny E95 miały jedynie Węgry - 1 241,6 euro za 1 000 litrów.

W przypadku oleju napędowego, niższa cena niż w Polsce występowała na Węgrzech (1 492,6 euro) i w Bułgarii (1 666,2 euro).