- Zajmie się on między innymi analizowaniem materiałów i podejmowaniem działań z zakresu prawa karnego, administracyjnego i cywilnego w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie i podległe jej jednostki okręgu krakowskiego, dotyczących reprywatyzacji nieruchomości położonych w stolicy Małopolski – poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

W skład zespołu wchodzi 7 prokuratorów z regionu krakowskiego oraz 2 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Lustracja zakończonych postępowań

Reklama

Powołanie zespołu to skutek lustracji spraw karnych dotyczących krakowskich nieruchomości, które zakończyły się postanowieniami o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu, a także związanych z nimi spraw cywilnych. Na polecenie Prokuratora Generalnego została ona przeprowadzona w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie.

- Lustracja ta pokazała, że, podobnie jak w Warszawie, także w Krakowie mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzania nieruchomości. Można przypuszczać, że to jednak tylko część spraw związana z działalnością przestępczą. Całość tej wielkiej przestępczej działalności może rosnąć, bowiem składane zawiadomienia nie kończyły się rzetelnymi śledztwami i stawianiem winnych przed sądem, które w konsekwencji dałyby podstawy do odzyskania nieruchomości przez Skarb Państwa, czy właścicieli prywatnych – podkreślał Zbigniew Ziobro.

Łącznie w ramach lustracji badaniem objęto 80 postępowań, w tym 68 spraw karnych i 12 spraw dotyczących postępowania cywilnego.

Z badanych spraw nieprawidłowości wykazano w 12 sprawach karnych dotyczących 19 nieruchomości położonych w Krakowie:

1. przy ul. Dietla 9,

2. przy ul. Łobzowskiej 6,

3. przy ul. Sarego 22,

4. przy ul. Sarego 24,

5. przy ul. Sarego 26,

6. przy ul. Grodzkiej 12,

7. przy ul. Skałecznej 1,

8. przy ul. Skałecznej 3,

9. przy ul. Skałecznej 5,

10. przy ul. Starowiślanej 41,

11. przy ul. Starowiślanej 43,

12. przy ul. Szujskiego 1,

13. przy ul. Św. Tomasza 9,

14. przy ul. Św. Wawrzyńca 3,

15. przy ul. Św. Wawrzyńca 5,

16. przy ul. Św. Wawrzyńca 9,

17. przy ul. Św. Wawrzyńca 16,

18. przy ul. Wrzesińskiej 7,

19. przy ul. Zyblikiewicza 14.

- Na moje polecenie wszystkie przedwcześnie zakończone postępowania dotyczące tych nieruchomości zostały podjęte i będą kontynuowane – poinformował Prokurator Generalny. Dodał, że prokuratorzy i funkcjonariusze Policji wchodzący w skład powołanego dziś zespołu będą podejmowali działania zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wszystkich osób winnych wyłudzeń i nadużyć. Będą oni podejmowali także wszelkie działania pozakarne, w tym natury cywilnej oraz administracyjnej, aby móc odzyskać z rąk przestępców działających na terenie Krakowa wszystkie możliwe jeszcze do odzyskania nieruchomości.

Praca sędziów zostanie zbadana

W toku prowadzonych śledztw badane będą również wątki dotyczące działania krakowskich sądów.

- Wiele wskazuje na to, że podobnie jak miało to miejsce w Warszawie, także w Krakowie, sędziowie, często w sposób bardzo pochopny, podejmowali swoje decyzje na podstawie dokumentów przedkładanych, w naszej ocenie, prawdopodobnie przez oszustów – mówił Zbigniew Ziobro.

Prokurator Generalny poinformował ponadto, że badany będzie również wątek dotyczący zaniechań Ministerstwa Finansów. Urzędnicy tego resortu mieli bowiem obowiązek doprowadzenia do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

- Niestety działania w tym zakresie nie były podejmowane. Dopiero teraz się to zmieniło i resort kierowany przez Ministra Mateusza Morawieckiego, a także prokuratura, podejmują działania w tym zakresie – podkreślał Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny.

Nadzór Prokuratury Krajowej

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z reprywatyzacją nieruchomości na terenie Krakowa nadzorowane są przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

W najbliższym czasie Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej zbada wszystkie sprawy dotyczące krakowskich nieruchomości i objęte lustracją, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Natomiast w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej aktualnie zarejestrowanych jest 12 spraw dotyczących przejmowania nieruchomości położonych w Krakowie. Osiem z nich dotyczy aspektów z zakresu prawa administracyjnego, zaś 4 dotyczą kwestii cywilistycznych.

Ponadto 7 września 2017 roku z inicjatywy Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda w Prokuraturze Krajowej odbyła się narada dotycząca działań prokuratury z obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Krakowie na płaszczyźnie prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach związanych z krakowskimi nieruchomościami. W naradzie uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, prokuratorzy z Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej oraz Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Jej efektem była decyzja o powołaniu zespołu prokuratorów specjalizujących się w działaniach pozakarnych. Organizacja pracy w takiej formule przyczyni się przede wszystkim do usprawnienia pracy prokuratorów oraz zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z ustawy Prawo o prokuraturze na najwyższym poziomie.

>>> Czytaj też: Reprywatyzacja: Jak zdobyć kamienicę w stolicy. Praktyczny poradnik