Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Większościowy akcjonariusz Capital Park – fundusze Patron – zdecydował o przeglądzie potencjalnych opcji, w wyniku których może, lecz nie musi, nastąpić zmiana struktury własnościowej Capital Park, podała spółka.
"Zważywszy na wstępny charakter powyższego procesu, żadne decyzje dotyczące wyboru którejkolwiek z potencjalnych opcji przez fundusze Patron nie zostały do tej pory podjęte i nie ma pewności, czy, a jeśli tak, w jakim terminie, taka decyzja może zostać podjęta w przyszłości" – czytamy w komunikacie.
W ramach powyższego procesu Capital Park może umożliwić wybranym podmiotom przeprowadzenie badania due diligence emitenta oraz jego grupy kapitałowej, podano również.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)