"W przypadku, gdy do dnia 31 lipca 2017 r. zamawiający nie uzyska (1) zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia oraz (2) zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia, umowa nie będzie realizowana do daty spełnienia się wyżej wskazanych warunków. W przypadku, gdy do dnia 31 lipca 2017 r. powyższe warunki nie zostaną spełnione, umowa rozwiązuje się automatycznie [...] W przypadku spełnienia się warunków zamawiający ma obowiązek umowny niezwłocznego poinformowania wykonawcy o tym zdarzeniu, a wykonawca ma obowiązek podjęcia działań związanych z realizacją umowy" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie strony umowy uzgodniły jako załącznik do umowy harmonogram zgodnie z którym realizacja umowy powinna nastąpić w okresie luty 2017 r. - październik 2018 r., podano również.

W ramach realizacji inwestycji Awbud jako generalny wykonawca odpowiedzialny będzie za kompleksowe wykonanie zakładu, czyli sortowni, kompostowni, placu dojrzewania kompostu, kwatery deponowani odpadów oraz infrastruktury towarzyszącej inwestycji.

Budownictwo ekologiczne jest jednym z podstawowych obszarów działalności spółki - obecnie odpowiada za ok. 24% przychodów grupy w ramach generalnego wykonawstwa, przypomniano.

"Budownictwo ekologiczne to jeden z kluczowych dla nas sektorów, w którym działamy w ramach generalnego wykonawstwa. Aktualnie naszym kluczowym partnerem są inwestorzy, którzy nie są uzależnieni od napływu środków z tzw. II perspektywy unijnej. Pozyskujemy kontrakty prywatne dzięki bardzo dużemu doświadczeniu, niezbędnemu w projektach wymagających specjalizacji, charakterystycznego dla zamówień z wymagającą specyfikacją" - wskazał prezes Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Awbudu sięgnęły 243 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)