Porównaj kredyty hipoteczne na Forsal.pl

Mając do dyspozycji księgę wieczystą takiej nieruchomości, możemy w banku lub w innej instytucji finansowej taniej pożyczać pieniądze nie tylko na kupno lub budowę domu albo mieszkania, ale i na dowolne cele m.in. na spłatę innych długów.

Siła hipoteki

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka. Może być ona stanowiona na: nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego. Ponadto nieruchomość powinna być ubezpieczona od ognia i innych żywiołów w całym okresie kredytowania.

Oczywiście ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego kosztuje. Banki udzielające kredytów zwykle wymagają zresztą dwóch wpisów w księgach wieczystych: hipoteki zwykłej na zabezpieczenie kapitału oraz hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek i kosztów kredytu lub pożyczki. Na koniec trzeba też ponieść opłatę za wykreślenie wpisu. Dlatego przy kredytach o niezbyt imponującej wysokości i zaciąganych na stosunkowo krótki czas, kredyt lub pożyczka hipoteczna nie muszą być wcale najtańszym rozwiązaniem. Ale w sytuacji odwrotnej kredyt idący w dziesiątki lub setki tysięcy złotych ze spłatą rozłożoną na 15–25 lat jednostkowe koszty zabezpieczenia hipotecznego z pewnością zostaną zrekompensowane z nadwyżką niższym jego oprocentowaniem.

Reklama

Kredyt lub pożyczka

Zabezpieczenie na hipotece nieruchomości pozostaje wciąż jedynym silnym argumentem dla potencjalnego kredytobiorcy w rokowaniach z bankiem mających na celu pożyczenie pieniędzy. Co prawda przywykliśmy do tego, że kredyty hipoteczne wykorzystywane są na cele budowlane, remontowe lub zakup nieruchomości, ale obecnie coraz więcej banków pożycza pieniądze pod takie zabezpieczenie bez wskazywania celu, na jaki mają być one wydatkowane. Wówczas przyjmują one postać nie kredytu, ale pożyczki hipotecznej.

Pożyczka hipoteczna przypomina kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka kredytowanej lub innej nieruchomości. Główna różnica polega na tym, że kredytobiorca może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel, w tym także niezwiązany z nieruchomością, gdyż bank ani nie pyta, ani nie sprawdza, na co zostały wydatkowane pieniądze.

Umowa pożyczki hipotecznej podobnie jak umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę pożyczki, zasady i termin spłaty pożyczki, wysokość oprocentowania pożyczki i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki (ustanowienie hipoteki), terminy i sposób postawienia do dyspozycji pożyczkobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Konsolidacja lub refinansowanie

Dlatego pożyczka hipoteczna może być dobrą alternatywą również dla kredytów refinansowych czy konsolidacyjnych dotyczących wysokooprocentowanych kredytów konsumpcyjnych w tym zwłaszcza tzw. kredytów na telefon czy nawet kredytów zaciągniętych przy pomocy karty kredytowej gdy w grę wchodzi wysoka kwota zadłużenia. Ujmując rzecz najogólniej, pożyczka hipoteczna będzie dobrą alternatywą dla każdego kredytu, którego koszt przekroczy koszty zaciągnięcia pożyczki, z uwzględnieniem opłat za wpis i wykreślenie hipoteki.

Najważniejsze informacje z rynku nieruchomości w serwisie Forsal.pl