"Umowa została zawarta z firmą Polaqua sp. z o.o., która dla Inwestycji pełni funkcję generalnego wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 22 miesiące liczone od daty podpisania Umowy z wyłączeniem okresu zimowego, który na potrzeby Umowy został określony jako okres od 15 grudnia do 15 marca" - czytamy w komunikacie.

Prace będą realizowane na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowii Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,5 do km 562+542,07.

"Wynagrodzenie emitenta za realizację przedmiotu umowy netto wynosi ok. 36,4 mln zł netto, przy czym ostateczna wysokość wynagrodzenia jest zależna od faktycznie zrealizowanego zakresu robót" - podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)