"Zysk przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej wyniósł 66 mln euro, ale strata netto w 2020 r. wyniosła 71 mln euro. Wynika to przede wszystkim z rozpoznania straty z tytułu aktualizacji wyceny/utraty wartości aktywów (143 mln euro), w połączeniu za spadkiem zysku brutto z działalności operacyjnej w związku z wybuchem pandemii COVID-19 (15 mln euro), częściowo skompensowanego rozpoznaniem zysku z tytułu podatku (5 mln euro)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 120,65 mln euro w 2020 r. wobec 127,81 mln euro rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z usług to 39,74 mln euro w 2020 r. wobec 41,95 mln euro rok wcześniej.

Reklama

"Spadek [przychodów z najmu i usług łącznie] o 10 mln euro do 160 mln euro z 170 mln euro w 2019 r. Wynika głównie ze spadku przychodów z najmu w związku z przyznanymi przez rządy ulgami w czynszach na okres zamknięcia centrów handlowych oraz ulgami i obniżkami udzielonymi przez grupę najemcom powierzchni handlowej w związku z wybuchem pandemii COVID-19 (15 mln euro). Na wynik miał też wpływ spadek przychodów z najmu po sprzedaży GTC White House w III kw. 2019 r., Neptune Office Center w IV kw. 2019 r. oraz Spiral w IV kw. 2020 (4 mln euro). Spadek został częściowo skompensowany wzrostem przychodów z najmu w związku z ukończeniem Ada Mall, Green Heart, ABC I i Matrix A (9 mln euro)" - czytamy w komunikacie.

Marża brutto z wynajmu wyniosła 119 mln euro (128 mln euro w 2019 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 15 mln euro. Zysk przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej to 66 mln euro (73 mln euro w 2019 r.).

"Od kilku lat, w tym również w 2020 roku, nieustannie powiększamy portfel naszych nieruchomości poprzez rozwój i przemyślane przejęcia. Zaostrzyliśmy politykę finansową i wzmocniliśmy płynność. Nasze zespoły zarządzające aktywami zapewniały najemcom doskonałą obsługę, utrzymując wysoki poziom wynajęcia. Zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w obszarze ESG, wyemitowaliśmy zielone obligacje, a także działamy na rzecz lokalnych społeczności. Jesteśmy dumni z kroków, które przygotowały nas na trudne do przewidzenia wyzwania związane z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku" - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie.

"Na koniec 2020 roku nasz portfel nieruchomości osiągnął wartość 2,1 mld euro, a łączne przychody 160 mln euro. EPRA NAV, czyli wartość aktywów netto grupy wynosi obecnie 1,1 mld euro, co jest odzwierciedleniem wysokiej jakości naszego portfela i niskiej dźwigni finansowej, przy współczynniku LTV w wysokości 45% na koniec roku. GTC wykazuje rekordowo niski koszt zadłużenia w wysokości 2,3% i wysoki wskaźnik pokrycia odsetek netto na poziomie 3,7x. Wskaźnik wynajęcia w całym portfelu utrzymał się na stabilnym poziomie 91%. A wszystko to pomimo bardzo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności" - dodał Carmi.

Wskazał też, że GTC pozostawało aktywne na rynkach kapitałowych w 2020 roku, emitując niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane na kwotę około 110 mln euro, które zapewnią dodatkową elastyczność, a także posłużą do spłaty zadłużenia oraz sfinansowania nowych inwestycji i zakupów.

"Wyemitowaliśmy również zielone obligacje, potwierdzając po raz kolejny nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacyjność w obszarze finansów. Silną pozycję rynkową grupy potwierdził również rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Ratings. Łączna dostępna płynność grupy na koniec 2020 roku wyniosła 272 mln euro. Dzięki temu GTC jest finansowo przygotowane na wszelkie okazje i niepewności, które mogą się pojawić" - wymienił CFO Ariel Ferstman.

W 2020 r. spółka wynajęła 70 tys. m2, mimo spadku najmu spowodowanego pandemią. Wskaźnik wynajęcia wynosił 90% na dzień 31 września 2020 r. (95% w grudniu 2019 r.), mimo ukończenia inwestycji o poziomie wynajęcia poniżej średniej grupy. GTC ukończyło budynki biurowe: Green Heart N3 w Belgradzie (5,4 tys. m2), Matrix B w Zagrzebiu (10,7 tys. m2), ABC 2 w Sofii (17,8 tys. m2). Ponadto nabyło działki w Budapeszcie pod przyszłą inwestycję, rozpoczęło budowę Sofia Tower (8,3 tys. m2) i modernizację Center Point 1 i 2, wymieniono także.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)