Poniżej szczegóły:

IV 2021
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 26 261 92,4 -12,9
Mieszkania oddane do użytkowania 18 856 33,6 -3,0
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 27 145 62,4 -19,9
I-IV 2021
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 89 939 35,9
Mieszkania oddane do użytkowania 72 158 13,3
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 111 483 46,4