Eksperci CBRE wskazują, że rosnące zainteresowanie najmem, generowane zwłaszcza przez najmłodsze na rynku pracy Pokolenie Z, spowoduje, że w najbliższej dekadzie rynek się sprofesjonalizuje.

- Aktualnie podaż na rynku najmu kreowana jest głównie przez drobnych inwestorów, którzy lokują swoje oszczędności w dwa-trzy mieszkania licząc na zyski. W ciągu najbliższych dziesięciu lat należy się jednak spodziewać profesjonalizacji, co będzie konsekwencją m.in. rozbudowania podaży znajdującej się w rękach inwestorów instytucjonalnych. Pierwsi z nich pojawili się już na polskim rynku, inni są w trakcie przygotowywania pierwszych transakcji. Testowane są różnorodne modele wejścia na rynek, od zakupu pakietów gotowych mieszkań, poprzez przygotowane pod klienta transakcje typu forward purchase oraz forward fund, a skończywszy na przejęciu firm deweloperskich wraz z ich bankiem ziemi, wiedzą i doświadczeniem - mówi Marcin Jański, szef sektora nieruchomości alternatywnych w CBR

Najem zamiast mieszkania na kredyt

Generacja Z, która obecnie dopiero wkracza w dorosłość, zacznie kształtować rynek pracy, przyszłe trendy i zmiany społeczne. W 2030 r. będzie to już pokolenie młodych, doświadczonych specjalistów, którzy dysponują własnym kapitałem. Badania sugerują, że będą znacznie mniej przywiązani do idei posiadania mieszkania na własność, zwłaszcza za cenę wieloletniego zobowiązania kredytowego, niż którekolwiek ze starszych pokoleń.

Reklama

Z ostatnich danych Eurostatu podsumowujących 2019 r. wynika, że 84,2 proc. Polaków zajmuje mieszkanie, które należy do nich lub do innych osób z tego samego gospodarstwa domowego. Kolejne 11,6 proc. mieszka w lokalach o regulowanym czynszu lub nieodpłatnie, natomiast z najmu korzysta 4,2 proc. Polaków. Skala jest jednak inna, gdy spojrzymy na dane szczegółowe. Z badania CBRE przeprowadzonego we wrześniu 2020 r. wynika, że w największych polskich miastach z najmu wolnorynkowego korzysta 28 proc. mieszkańców. Z tej opcji korzysta też co czwarta młoda osoba.

Czynniki, które spopularyzują najem

Główne czynniki, które zwiększą popyt na rynku najmu to zmiany demograficzne i społeczne, w tym m.in. malejące gospodarstwa domowe, coraz wyższy wiek zawierania małżeństw, słabnące więzi międzypokoleniowe, większa mobilność młodszych pokoleń i mniejsza ich skłonność do długofalowych zobowiązań, takich jak kredyt hipoteczny. Nie bez znaczenia jest też rosnące zjawisko imigracji zarobkowej do Polski oraz związana z tym rosnąca liczba studentów zagranicznych. Szacunki Narodowego Banku Polskiego wskazują, że przed pandemią w Polsce przebywało nawet ok. 1,3 mln pracowników z Ukrainy. Natomiast w 2018 r. odsetek zagranicznych studentów na polskich uczelniach wyniósł 6,3 proc., podczas gdy 10 lat wcześniej sięgał zaledwie 0,8 proc.

- Warto też wspomnieć o rozwijającym się zjawisku sharing economy, której głównym założeniem jest właśnie to, że nie trzeba czegoś posiadać, żeby cieszyć się użytkowaniem. Nauczył nas tego m.in. BlaBlaCar czy Airbnb. Młodzi przywykli do korzystania z tego typu usług i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę filozofię przenieśli również na styl mieszkania – mówi Marcin Jański.