Jak przekazał Główny Urząd Statystyczny, przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,5 mkw. (w I półroczu 2021 r. było to 95,1 mkw.). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,2 mkw., natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,5 mkw.

Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w woj. mazowieckim (17,1 proc. wartości krajowej), wielkopolskim (11,3 proc.) i małopolskim (10,2 proc.). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla całego kraju 2,9.

Reklama

Deweloperzy wybudowali 57,6 proc. wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 41 proc.

Przeciętny czas budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w I półroczu 2022 r. zwiększył się o 1 miesiąc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 42,5 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji wznoszono w czasie prawie dwukrotnie krótszym niż jednorodzinne (25,2 miesiąca wobec 49,1 miesiąca).

W I półroczu 2022 r. rozpoczęto budowę 119,7 tys. mieszkań, o 17,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 38,8 proc. ogółu, natomiast mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 59,8 proc.

W analizowanym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 171,4 tys. mieszkań, o 0,3 proc. mniej niż przed rokiem.