Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,3 proc. w lutym wobec 11,4 proc. miesiąc wcześniej. Rok temu było to 11,8 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik dla strefy euro wyniesie 11,2 proc.

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia spadła w lutym do 9,8 proc. wobec 9,9 proc. w poprzednim miesiącu i 10,5 proc. rok wcześniej.

Wyraźnie polepsza się też sytuacja na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia w naszym kraju spadła do 7,8 proc. w lutym 2015 roku z 8 proc. w styczniu – podał Eurostat. W lutym ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 9,8 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.367 tys. w lutym wobec 1.394 tys. w poprzednim miesiącu.

Według danych GUS, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lutym 12 proc. Różnica w danych wynika z odmiennej metodologii stosowanej przez te dwa urzędy. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Tymczasem GUS szacuje stopę bezrobocia jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

Reklama

>>> Czytaj też: Pomimo najwyższego bezrobocia są najbardziej zaradni. Oto fenomen woj. warmińsko-mazurskiego

Niemcy najzdrowszym rynkiem pracy

Absolutnym rekordzistą w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia są Niemcy. W lutym 2015 roku stopa bezrobocia spadła tu do 4,8 proc. To najniższy poziom tego wskaźnika w historii.

„To bardzo czas dla niemieckiej gospodarki. Już zimą dane z rynku pracy były bardzo solidne. Pozytywne odczyty z marca jeszcze bardziej poprawią sytuację” – mówi Heinrich Bayer, ekonomista Deutsche Postbank w Bonn.

“Stabilny wzrost gospodarczy i umiarkowane podwyżki płac napędzają niemiecki boom na rynku pracy” – komentuje Christian Schulz, ekonomista Berenberg Bank z Londynu.

Drugie miejsce w rankingu państw UE z najniższym bezrobociem zajmuje Austria (5,3 proc.), a trzecie – Czechy (5,5 proc.).

Na drugim końcu zestawienia niezmiennie króluje Grecja. Według ostatnich dostępnych danych, w grudniu 2014 roku stopa bezrobocia wynosiła tu 26 proc. Tuż za nią plasuje się Hiszpania (23,2 proc.), a następnie Węgry (18,5 proc.).

Estonia specjalistą w redukcji bezrobocia

Kto najlepiej poradził sobie z redukcją bezrobocia w ciągu roku? Unijnym liderem pod tym względem jest Estonia. Stopa bezrobocia spadła tu z 8,4 proc. w styczniu 2015 roku do 6,2 proc. w styczniu 2015 roku. Dobre wyniki osiągnęła też Irlandia (z 12,1 proc. do 9,9 proc.) oraz Bułgaria (z 12,3 proc. do 10,2 proc.).

Nie wszędzie bezrobocie jednak spada. Wzrost wskaźnika w lutym tego roku zanotowano w sześciu państwach Unii Europejskiej. Najmocniej zwiększyło się bezrobocie w Chorwacji (z 17,3 proc. rok temu do 18,5 proc.), na Cyprze (z 15,6 proc. do 16,3 proc.) i w Finlandii (z 8,4 proc. do 9,1 proc.).

Coraz więcej pracy dla młodych

W całej Unii w lutym 2015 roku było 4,85 mln bezrobotnych osób poniżej 25. roku życia. 3,45 mln z nich to mieszkańcy krajów należących do strefy euro. Stopa bezrobocia młodych w UE spadła w lutym do 21,1 proc. z 22,9 proc. rok temu, a w strefie euro – do 22,9 proc. z 24 proc. Najniższy wskaźnik zanotowano w Niemczech (7,2 proc.), Austrii (9 proc.) i Danii (10,2 proc.).

Najwyższe bezrobocie w UE panuje wśród młodych Greków (51,2 proc. – dane za grudzień 2014 r.), Hiszpanów (50,7 proc.) i Chorwatów (46,4 proc. – dane za czwarty kwartał 2014 roku). We Włoszech na bezrobociu pozostaje 42,6 proc. młodych.

W Polsce stopa bezrobocia młodych spadła w lutym 2015 roku do 20,8 proc. Jeszcze miesiąc wcześniej wynosiła 21 proc., a rok temu 25,7 proc.

>>> Czytaj też: Zaskakująca poprawa na polskim rynku pracy. Młodzi wychodzą z bezrobocia