Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu bieżącego roku wzrosło o 3,4 proc. w ujęciu rocznym, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 9,9 proc. i wyniosło 3 805,28 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca i wyniosło 5 506,1 tys. osób, podał GUS.

>>> Zobacz też dane o wynagrodzeniach w IV kwartale 2013 roku

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,4-0,9 proc. rok do roku w styczniu, przy średniej na poziomie 0,60 proc. (wobec 0,3-proc. wzrostu rok do roku w grudniu ubiegłego roku).

Ekonomiści ci spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,3-3,8 proc. rok do roku, przy średniej na poziomie 3,12 proc. w ujęciu rocznym (wobec 2,7-proc. wzrostu w grudniu).

GUS podał wcześniej, że w całym 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,9 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 1,0 proc. rok do roku.