W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał, że w maju 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 3,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 1,2 proc. w stosunku do maja ubiegłego roku i wyniosło 5119,94 zł. Natomiast w porównaniu z kwietniem obniżyło się o 3,1 proc.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oceniła, że spadek zatrudnienia to "częściowo efekt obniżonego wymiaru czasu pracy". "Główny Urząd Statystyczny dane o zatrudnieniu przelicza na pełne etaty, tymczasem przedsiębiorstwa w analizowanym okresie redukowały czas pracy. Dlatego mówimy o sytuacji przejściowej, a spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie oznacza, że wszystkie osoby, które kryją się za tymi statystykami zostały bez pracy" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Wskazała, że w dwóch pierwszych tygodniach czerwca zanotowano mniej bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy niż w analogicznym okresie maja. "Za to więcej osób wyrejestrowało się z urzędów pracy. Co ważne, na rynku pracy są nowe oferty i jest ich coraz więcej" - zaznaczyła Maląg.

Jak dodała, "nie grozi nam powrót do 2 mln osób bezrobotnych jak za rządów PO-PSL".(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/