Zatrudnienie w grudniu rdr wzrosło o 2,2 proc. - GUS. Konsensus PAP: 2,3 proc. Zatrudnienie w grudniu mdm nie zmieniło się - GUS. Konsensus PAP: 0,0 proc.

Wynagrodzenie w grudniu rdr wzrosło o 10,3 proc. - GUS. Konsensus PAP: 12,4 proc. Wynagrodzenie w grudniu mdm wzrosło 6,9 proc. przy konsensusie PAP Biznes na poziomie 8,9 proc.

Reklama

"Mamy tąpnięcie na płacach realnych. Mimo poprawy optymizmu konsumentów, rachunek dochodów musi wygenerować spadki konsumpcji w pierwszej połowie roku. Później będzie lepiej" - napisali analitycy mBanku w komentarzu do danych GUS na Twitterze.

Premie kwartalne, nagrody roczne

"Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w grudniu 2022 r. względem listopada 2022 r. spowodowany był wypłatami m. in. premii kwartalnych, świątecznych, nagród z okazji Dnia Górnika, nagród rocznych oraz wypłatami odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisano.

GUS podaje, że najwyższy wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 74,3 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 15218,13 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 8732,13 zł), „Górnictwo i wydobywanie” (o 32,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 18800,93 zł (miesiąc wcześniej 14178,21 zł), „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” (o 26,5 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 7440,24 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 5882,86 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. wyniosło 7.329,96 zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,2 proc.