Od czasu pandemii nasiliły się dyskusje o optymalnej formule relacji pracownik-pracodawca w kontekście miejsca wykonywania pracy. Covid-19 wymusił błyskawiczne przejście z tradycyjnego biurowego modelu do pracy całkowicie z domu. Wraz z luzowaniem obostrzeń oraz po ich całkowitym zniesieniu pozostał jednak dylemat – wracać do biura? Pracować z domu? A może trochę tak, trochę tak?

Zdaniem ekspertów z platformy edukacyjnej Preply, w 2024 r. dominującym w HR trendem będą wdrożenia z zakresu optymalizacji pracy hybrydowej. Jednocześnie dział HR będzie musiał zadbać o to, aby umożliwić zespołom wykonywanie obowiązków poza biurem, bez utraty wydajności i narażania firmy na straty.

Tu warto zajrzeć do badań, które przeprowadził portal Pracuj.pl - w kwietniu 2023 roku, 28 proc. Polaków zadeklarowało pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, a dla 38 proc. respondentów, możliwość pracy zdalnej było czynnikiem decydującym czy przyjąć ofertę pracy czy nie.

Reklama

„To oznacza, że w walce o pracowników firmy muszą dokonać zmiany w modelach wykonywania obowiązków. W przypadku hybrydowego modelu pracy nie można bowiem mówić o efektywności bez odpowiedniej organizacji” – oceniają autorzy badania.

Dla pracodawców? Nowa jakość rekrutacji

Jak przekonują autorzy raportu, w tym roku działy rekrutacji jeszcze chętniej do pozyskiwania, analizowania i selekcji kandydatów będą sięgać po sztuczną inteligencję (AI). Chatboty czy wirtualni asystenci wykorzystujący AI usprawnią też proces wdrażania nowych pracowników, zapewniając im niezbędne wsparcie i informacje.

Integracja sztucznej inteligencji z procesami rekrutacji i wdrażania nowych pracowników w ich obowiązki oznacza naprawdę sporą zmianę. Działy HR będą stawiać na pozyskiwanie talentów na podstawie ich umiejętności i zdolności szybkiego uczenia się.

„Z jednej strony to przyspieszy proces rekrutacji, np. dzięki precyzyjnemu dopasowywaniu kandydatów do stanowisk. Z drugiej zaś strony zapewni przyjemniejsze doświadczenie z firmą osobom poszukującym pracy oraz nowo zatrudnionym” – napisano w raporcie i dodano, że w tym roku postępować będzie też odchodzenie od tradycyjnych, corocznych ewaluacji na rzecz metody Agile Performance Management, która służy precyzyjniejszej ocenie efektywności pracy w czasie rzeczywistym.

Dla pracownika? Szkolenia i dbałość o zdrowie

Zdaniem ekspertów firmy Preply, działy HR będą coraz mocniej stawiać na zindywidualizowane, dopasowane szkolenia dla pracowników.

Employee experience, czyli suma doświadczeń pracownika z organizacją na wszystkich polach współpracy, będzie czynnikiem wyróżniającym firmy rywalizujące ze sobą o największe talenty. Jednym z kluczowych wyzwań działów HR będzie sprostanie różnym zawodowym potrzebom osób zatrudnionych” – przewidują autorzy raportu i wskazują, że optymalnego doboru szkoleń ma dokonywać sztuczna inteligencja na bazie zainteresowań i ambicji poszczególnych pracowników.

Do najpopularniejszych szkoleń finansowanych przez pracodawców należą kursy językowe. „To obecnie jeden z ważniejszych obszarów poszerzania zawodowych kompetencji pracowników. Język angielski to często za mało, aby sprostać wymaganiom przedsiębiorstwa, zwłaszcza że Polska otwiera się na nowe, mało popularne rynki zagraniczne. Przeszkolenie zaufanego i sprawdzonego pracownika często sprawdza się lepiej niż poszukiwanie nowego kandydata z zewnątrz” – napisano.

Ukłonem w stronę pracowników ma być także zwiększona troska o ich dobrostan i zdrowie psychiczne. Obowiązkiem działów HR będzie zatem proponowanie rozwiązań wspierających tzw. work-life balance każdego zatrudnionego.

„W ubiegłym roku Polska przyjęła wiele nowych rozwiązań prawnych, w tym tzw. dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów dzieci. Inicjatywy te mają na celu między innymi poprawę przejrzystości na rynku pracy czy promowanie bardziej przewidywalnego zatrudnienia” – zauważają autorzy raportu.

Dodają, że według różnych badań, Polacy są jednym z najbardziej przepracowanych i zestresowanych narodów w Europie. „W zeszłorocznym badaniu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy” tylko 35 proc. ankietowanych przyznało, że ich pracodawca troszczy się o ich dobrostan psychiczny” – podano.