Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października 2020 r. wyniosła 1 018,4 tys. wobec 1 023,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 840,5 tys. przed rokiem.

Na początku listopada br. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) podało, że stopa bezrobocia w październiku nadal utrzymała się na poziomie 6,1%, czyli niezmienionym od czerwca.

W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu przyjęto wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 8% na koniec roku, natomiast przedstawiciele rządu szacowali ostatnio, że wskaźnik ten na koniec roku zmieści się w przedziale 7-8%.

Liczba nowych bezrobotnych

Reklama

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 115,1 tys. w październiku 2020 r. wobec 131,4 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

W październiku 2019 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 137 tys. osób.

Stopa bezrobocia wg BAEL

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,4% w III kw. 2020 r. wobec 3,1% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W III kw. 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 3,1%.

Współczynnik zatrudnienia (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w III kwartale br. 55% i wzrósł o 1,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz wzrósł o 0,1 pkt proc. r/r.

Wskaźnik aktywności zawodowej (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w III kwartale tego roku 56,9% i wzrósł o 1,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, zaś w odniesieniu do III kw. 2019 r. wzrósł o 0,2 pkt proc., podał też Urząd.