"Na zapotrzebowanie na pracowników wpływ mają również inne czynniki. Obserwujemy rekordową liczbę niewypłacalnych przedsiębiorstw, przy czym najwięcej pojawiło się ich w usługach, transporcie oraz produkcji. Z kolei liczba nowo utworzonych podmiotów w III kwartale br., wbrew sytuacji epidemicznej, była na poziomie niewiele niższym niż przed rokiem. Pomimo tego, że w ostatnich okresach liczba zarejestrowanych zakażeń w Polsce malała, w krajach sąsiadujących o strategicznym znaczeniu dla polskiego eksportu liczba takich przypadków rosła. W konsekwencji mogło to oznaczać spadek zamówień od kontrahentów zagranicznych" - czytamy w raporcie.

W listopadzie największą redukcję liczby wakatów obserwowano dla zawodów usługowych oraz prac fizycznych i prostych.

W relacji do stycznia br. największe spadki odnotowano w grupie zawodów usługowych i społecznych, które okazały się wyjątkowo podatne na ograniczenia interpersonalne, podano także.

"Abstrahując od bezprecedensowej sytuacji podkreślamy, że wbrew zakłóceniom spowodowanym globalną epidemią, grupa prac fizycznych i prostych z punktu widzenia długookresowych tendencji rozwojowych wciąż wygląda obiecująco. Rosnący popyt na pracowników obejmujących stanowiska o niskich kwalifikacjach notujemy od 2013 roku" - czytamy dalej.

Reklama

"W zawodach usługowych w listopadzie nowych ofert zatrudnienia przybyło jedynie dla przedstawicieli branży medialnej. W pozostałych kategoriach notujemy spadki. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja w branży hotelarskiej. Redukcja w skali miesiąca wyniosła prawie 70% ofert, a tak niskiej liczby zamieszczonych w Internecie wakatów nie obserwowaliśmy od 2009 roku. Duże spadki w relacji do ubiegłego miesiąca notujemy także w branży edukacyjnej oraz szeroko pojętej logistyki" - czytamy dalej.

Z punktu widzenia długookresowych tendencji rozwojowych branża zdrowotna wygląda najbardziej obiecująco, podkreślił BIEC.

"W przekroju mapy zakażeń na COVID-19 lepsza sytuacja wystąpiła w województwach o niskiej liczbie zakażeń oraz niskiej stopie jej wzrostu w relacji do miesiąca ubiegłego. W województwach o największym przyroście zarejestrowanych przypadków w skali miesiąca notujemy redukcję liczby wakatów. Kolejnym czynnikiem różnicującym zmiany wakatów była sytuacja na rynku pracy mierzona stopą bezrobocia. W regionach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia zmiany na rynku wakatów były bardziej optymistyczne niż w regionach o wysokim bezrobociu" - ocenili autorzy raportu.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.