Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,41 proc. do 34 464,64 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,12 proc. do 4200,88 pkt. Jedynie Nasdaq Composite nieznacznie stracił (0,01 proc.) i zamknął sesję na poziomie 13 736,28 pkt.

"Rynki akcji są spokojne, ponieważ inwestorzy nadal przewidują, że Rezerwa Federalna nie będzie wykonywać żadnych ruchów. Niska zmienność i niski wolumen obrotów są częstym zjawiskiem w tygodniu poprzedzającym dzień wolny od pracy" - powiedział Mark Hackett, szef działu badań inwestycyjnych w Nationwide.

Reklama

Ford rósł 5,5 proc. po tym, jak RBC podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "równoważ".

Akcje Boeinga rosły o 4 proc. Analitycy wskazują, że firma zwyżkuje pod wpływem optymizmu co do ożywienia gospodarczego.

Snowflake zniżkował proc. po tym, jak spółka podała, że strata na akcję wyniosła w I kw. 70 centów.

Akcje Best Buy rosły 2,5 proc. Zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 2,23 USD wobec oczekiwanych 1,39 USD.

Dollar General szedł w górę o 2 proc. - zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 2,82 USD vs konsensus rynkowy 2,19 USD.

Produkt Krajowy Brutto USA w I kwartale 2021 roku wzrósł o 6,4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu w drugim wyliczeniu. Oczekiwano +6,5 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w I kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,5 proc., wobec prognoz 2,3 proc. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 406 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 425 tys. wobec 478 tys. poprzednio, po korekcie z 444 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 3,642 mln w tygodniu, który skończył się 15 maja. Analitycy oczekiwali 3,68 mln wobec notowanych poprzednio 3,738 mln, po korekcie z 3,751 mln.

"Liczba nowych bezrobotnych wykazuje tendencję spadkową, a dane z tego tygodnia wskazują na najniższy poziom od początku epidemii. W miarę postępów gospodarki USA w zakresie programu szczepień i znoszenia restrykcji, oczekuje się, że zatrudnienie i udział siły roboczej wzrosną w nadchodzących miesiącach" - ocenił Ali Jaffari, szef ds. rynków kapitałowych w Ameryce Północnej w Validus Risk Management.