Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2021 r. wyniosła 993,4 tys. wobec 1 026,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 026,5 tys. przed rokiem.

Z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) opublikowanych na początku lipca br. wynikało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2021 r. spadła o 0,1 pkt proc. m/m do 6%.

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniesie 7,5%.

Liczba nowych bezrobotnych

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 84,1 tys. w czerwcu 2021 r. wobec 85,3 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W czerwcu 2020 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 106,4 tys. osób.

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w czerwcu 2021 r. wyniosła 5,9%.