Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócili uwagę, że plany związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników różnią się w zależności od branży przedsiębiorstwa. Z jednej strony, zamykanie i otwieranie gospodarki w różnym stopniu dotykało poszczególne sektory, a z drugiej, na plany związane z zatrudnianiem ma wpływ sezonowość wpisana w działalności pewnych branż - wyjaśniono.

"Zwiększenie zatrudnienia planują przede wszystkim przedsiębiorstwa budowlane (w lipcu aż 28 proc. deklarowało chęć zatrudnienia nowych pracowników) oraz firmy usługowe (26 proc)" - wynika z analizy opublikowanej w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Zdaniem ekspertów w przypadku budownictwa zainteresowanie nowymi pracownikami to przede wszystkim wpływ sezonowości, a w usługach zwiększone zapotrzebowanie na pracowników wynika przede wszystkim z odmrażania gospodarki i odłożonego popytu konsumentów na usługi.

Z comiesięcznych badań prowadzonych przez PIE i BGK wynika, że przedsiębiorstw planujących zwiększanie zatrudnienia jest więcej niż tych, które chcą podwyższać poziom wynagrodzeń pracowników. W lipcowym badaniu co piąta firma deklarowała plany zwiększenia zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach, a udział firm planujących w tym okresie zwiększenie wynagrodzeń sięgnął 11 proc. Analitycy zaznaczyli, że wśród firm szukających nowych pracowników 19 proc. myśli o podnoszeniu płac, a 77 proc. chce pozostawić wynagrodzenia bez zmian.

Jak przyznali eksperci, sytuacja na rynku pracy zmieniała się od stycznia do lipca 2021 r., wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej oraz zamykaniem i otwieraniem gospodarki. "Na początku roku udział przedsiębiorstw planujących zwiększenie poziomu zatrudnienia wynosił 13 proc., w lutym spadł do 11 proc., natomiast od marca sukcesywnie wzrastał; w ostatnich czterech miesiącach o 2 pkt. proc. m/m" - wskazali. Zwrócili też uwagę, zmiany udziału przedsiębiorstw planujących zwiększanie wynagrodzeń - od stycznia do maja zaobserwowano trend malejący (spadek o 10 pkt. proc. – z 16 proc. w styczniu do 6 proc. w maju), a w ostatnich dwóch miesiącach udział takich firm sięga 11 proc.

"Od początku roku w większości branż rośnie udział firm, które planują zwiększenie zatrudnienia, ale nie zawsze wiąże się to z podwyżkami wynagrodzeń" - stwierdził PIE. Według ekspertów nawet branże "aktywnie poszukujące nowych pracowników" niekoniecznie chcą im oferować wyższe wynagrodzenia. Największą dysproporcję zaobserwowano w budownictwie i usługach, w których udział firm planujących wzrost zatrudnienia jest odpowiednio o 12 pkt. proc. i 10 pkt. proc. wyższy niż tych, które przymierzają się do podwyżki. Mniejsze różnice występują w transporcie, spedycji i logistyce (9 pkt. proc.) i produkcji (8 pkt. proc.), a najmniejsze – w handlu (5 pkt. proc.). Jednocześnie w większości branż od początku roku ta różnica się zwiększa.

W ocenie PIE dysproporcja między planami zwiększenia zatrudnienia a podwyżek może wynikać z planów budżetów kadrowych przedsiębiorstw. Pod koniec 2020 r., kiedy firmy planowały budżety na kolejny rok, działały w niepewności co do sytuacji pandemicznej i ekonomicznej w następnym roku. Nie zakładały więc dużych zmian, zwłaszcza dotyczących podwyżek.