Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 575 tys. w sierpniu wobec 582 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,8%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec sierpnia 2021 r. wyniosła 5,8%, czyli pozostała bez zmian wobec lipca br.

Strefa euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% w sierpniu 2021 r. wobec 7,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,8% w sierpniu wobec 6,9% miesiąc wcześniej.