Prezydent zwracał uwagę na problem związany z niedostatkiem lekarzy i pielęgniarek. "Jak czytam ze wstępnej informacji eksperckiej, którą dostałem, że spodziewamy się, że w ciągu dziesięciu lat ogromna część dzisiejszego personelu medycznego, właśnie lekarzy i pielęgniarek, po prostu znajdzie się w wieku emerytalnym" - podkreślił Andrzej Duda.

"To jest bardzo duża grupa. I jest pytanie, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym bardzo zasadniczym problemem, że fajnie, że mamy szpitale dobrze wyposażone, tylko tego podstawowego, najważniejszego, absolutnie niezastępowalnego żadnym urządzeniem elementu nie będziemy mieli, czyli czynnika ludzkiego" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że nie jest łatwo przygotować młodego człowieka, do tego, żeby był lekarzem. "Więc pytanie, co w tej sytuacji robić? Jak się przed tym nieuchronnym zjawiskiem ratować? - pytał prezydent.

Reklama

Zwrócił też uwagę, że są przygotowywane przez ministerstwo zdrowia projekty reformujące system zdrowia. "Jest tych projektów cały szereg, poczynając od kategoryzacji szpitali, na kwestiach związanych z bezpieczeństwem pacjenta i jakością świadczonych procedur medycznych kończąc" - podkreślił Andrzej Duda.