We wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w strefie euro wyniosła 7,4 proc. Oznacza to spadek w porównaniu do sierpnia 2021 r., gdy wskaźnik był na poziomie 7,5 proc. i do we września 2020 r., gdy stopa bezrobocia w Eurolandzie wynosiła 8,6 proc..

W całej Wspólnocie stopa bezrobocia wyniosła 6,7 proc. we wrześniu 2021 r., w porównaniu z 6,9 proc. w sierpniu 2021 r. i z 7,7 proc. we wrześniu 2020 r.

Eurostat szacuje, że we wrześniu 2021 r. bez pracy w UE było 14,324 mln mężczyzn i kobiet, z czego 12,079 mln w strefie euro. W porównaniu z sierpniem 2021 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 306 tys. w UE i o 255 tys. w strefie euro. W porównaniu z wrześniem 2020 r. bezrobocie spadło o 2,054 mln w UE i 1,919 mln w strefie euro.

W Unii Europejskiej najwyższa stopa bezrobocia była w Hiszpanii (14,6 proc.), Grecji (13,3 proc.) i we Włoszech (9,2 proc.). Najniższe bezrobocie było w Czechach (2,6 proc.), w Holandii (3,1 proc.), na Malcie (3,2, proc.) oraz w Polsce i w Niemczech (po 3,4 proc.)

Reklama

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 574 tys. we wrześniu wobec 575 tys. miesiąc wcześniej.

Bezrobocie wśród młodzieży

We wrześniu 2021 r. w Unii Europejskiej bez pracy pozostawało 2,815 mln młodych osób (poniżej 25 roku życia), z czego 2,307 mln w strefie euro. We wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia wśród osób młodych wyniosła 15,9 proc. w UE i 16,0 proc. w strefie euro, w porównaniu z odpowiednio 16,1 proc. i 16,3 proc. w poprzednim miesiącu. W porównaniu z sierpniem 2021 r. bezrobocie wśród młodzieży spadło o 45 tys. w UE i o 38 tys. w strefie euro. W porównaniu z wrześniem 2020 r. liczba młodych osób bez pracy zmniejszyła się o 375 tys. w UE i o 348 tys. w strefie euro.

Wśród wszystkich państw Wspólnoty największe bezrobocie młodzieży notuje Hiszpania, gdzie 30,6 proc. osób w wieku poniżej 25 lat nie miało pracy. Kolejne były Włochy z bezrobociem wśród młodzieży na poziomie 29,8 proc. i Szwecja (25,1 proc.). Na drugim biegunie znalazły się Czechy z bezrobociem wśród młodych na poziomie 6,3 proc., Niemcy (6,6 proc.) i Cypr (6,8 proc.).

Polska znajduje się w środkowej części zestawienia nieco poniżej średniej dla całej UE. We wrześni 2021 roku na bezrobociu było 11,1 proc. młodych Polaków.

Bezrobocie według płci

We wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia kobiet w UE wyniosła 7,0 proc., co oznacza spadek z 7,2 proc. w sierpniu 2021 r. Stopa bezrobocia mężczyzn wyniosła 6,5 proc. we wrześniu 2021 r. w porównaniu z 6,6 proc. w sierpniu 2021 r. W strefie euro stopa bezrobocia kobiet spadła z 7,9 proc. w sierpniu 2021 r. do 7,7 proc. we wrześniu 2021 r., natomiast mężczyzn spadła z 7,2 proc. do 7,1 proc..

Wśród państw członkowskich UE najwyższe bezrobocie wśród mężczyzn miały Hiszpania (13,1 proc.), Grecja (10,2 proc.) i Finlandia (8,7 proc.). Natomiast najniższe Czechy (2,3 proc.), Holandia (3,0 proc.), Słowenia i Cypr (po 3,2 proc.), Węgry (3,3 proc.) oraz Polska (3,4 proc.).

Wśród kobiet najwyższe bezrobocie było w Grecji (17,3 proc.), Hiszpanii (16,3 proc.) i we Włoszech (10,5 proc.), a najniższe na Malcie (2,4 proc.), w Niemczech (2,8 proc.), Czechach (3,0 proc.) oraz w Holandii i Polsce (po 3,3 proc.).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec września 2021 r. wyniosła 5,6%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec sierpnia br.