Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec czerwca br. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W czerwcu 2022 r. stopa ta wyniosła 5,2 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2023 r. wyniosła 783,5 tys. wobec 802,3 tys. miesiąc wcześniej. Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiS), według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5 proc. w końcu czerwca br. wobec 5,1 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 91,4 tys. w czerwcu 2023 r. wobec 93,6 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 93,6 tys. GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w czerwcu 2023 r. wyniosła 5 proc.