Produkcja przemysłowa w czerwcu

"W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,4 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 1,2 proc. W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,7 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 13,6 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4 proc. wyższym w porównaniu z majem br., podano także.

Reklama

Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,6 proc.

"Spośród głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr związanych z energią - o 10,9 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 9,9 proc., dóbr zaopatrzeniowych - o 5,8 proc.oraz nieznacznie produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 0,3 proc. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych - o 11 proc." - czytamy dalej.

ikona lupy />
Produkcja przemysłowa / GUS

Produkcja przemysłowa według działów

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 22 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2023 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 31,6 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 20,4 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 17,8 proc., metali - o 12,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 11,9 proc., mebli - o 10,7 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 10,6 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 6,6 proc." - czytamy w komunikacie.

ikona lupy />
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu według wybranych działów PKD / GUS

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 19,7 proc., urządzeń elektrycznych - o 9,7 proc. maszyn i urządzeń - o 7,4 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 7,1 proc., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 3 proc., podał też GUS.

Ceny producentów

"Według wstępnych danych w czerwcu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do maja 2023 r. o 0,7 proc., natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,5 proc." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost w ujęciu rocznym o 0,6 proc.

GUS podał też, że w czerwcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 10,4 proc. r/r oraz o 1 proc. m/m.

(ISBnews)