Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5% na koniec lipca br. wobec 5% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lipcu 2022 r. stopa ta wyniosła 5,2%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2023 r. wyniosła 782,4 tys. wobec 783,5 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiS), według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5% w końcu lipca wobec 5% na koniec poprzedniego miesiąca.

GUS: Liczba nowych bezrobotnych wzrosła m:m

Reklama

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 102,1 tys. w lipcu 2023 r. wobec 91,4 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 103,5 tys., podał GUS.

Bezrobocie wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kw. 2023 r. wyniosła w Polsce 2,6 proc. wobec 2,9 proc. w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2023 r. 58,2 proc. wobec 58,4 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,7 proc., tak jak w I kwartale.

W II kwartale 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 293 tys., z tego: 16 850 tys. stanowili pracujący, natomiast 443 tys. – bezrobotni.

Zbiorowość aktywnych zawodowo, w porównaniu z I kwartałem 2023 r. zmniejszyła się o 64 tys., zaś w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zwiększyła się o 69 tys.