Zatrudnienie w krajach Europy ciągle rośnie. W 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat w Unii Europejskiej (UE) wynosił 70,1 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 69,2 proc. Wzrost jest wyraźny, choć nadal pozostaje nieco poniżej szczytu z 2008 r. gdy w UE pracowało 70,3 proc. osób.

Podobne zmiany można zaobserwować w przypadku zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet zwyżkował nieprzerwanie od 2010 roku, aby osiągnąć 64,3 proc. w 2015 roku. Zatrudnienie mężczyzn osiągnęło poziom 75,9 proc. w 2015 roku, co oznacza wzrost w porównaniu z 2014 r., gdy odsetek pracujących był na poziomie 75,0 proc.

Rośnie także wskaźnik zatrudnienia osób starszych, w wieku 55 do 64 lat w UE. W 2002 roku zaledwie 38,4 proc. osób w wieku powyżej 55 roku życia miało pracę, podczas gdy w 2015 r. odsetek ten wzrósł do 53,3 proc.
Celem strategicznym UE jest osiągnięcie w roku 2020 łącznego zatrudnienia na poziomie 75 proc. Żeby cel został osiągnięty, w ciągu najbliższych 5 lat zatrudnienie w UE musi wzrosnąć o 4,9 p.p.

Niektóre z państw już teraz osiągnęły cel wyznaczony przez UE na 2020 r.

Wskaźniki zatrudnienia powyżej 75 proc. odnotowano w Szwecji (80,5 proc.), Niemczech (78,0 proc.), Wielkiej Brytanii (76,9 proc.), Danii i Estonii (po 76,5 proc.) i Holandii (76,4proc.). Wśród tych państw członkowskich, Niemcy, Estonia i Szwecja już w 2015 r. osiągnęły lub przekroczyły swoje cele krajowe na rok 2020 r. Bliscy osiągnięcia poziomu wyznaczonego przez UE na 2020 r. są też Czesi, Irlandczycy oraz Łotysze.

Z drugiej strony, są też kraje w UE, w których znalezienie pracy wcale nie jest łatwe. Najniższe wskaźniki zatrudnienia zaobserwowano w Grecji (54,9 proc.), a następnie Chorwacji i Włoszech (po 60,5 proc.) oraz w Hiszpanii (62,0 proc.). W tych krajach osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie wyznaczonym przez UE na 2020 r. nie będzie proste.

Najdalej do tego celu ma Grecja, w której zatrudnienie w ciągu najbliższych pięciu lat powinno wzrosnąć o 15,1 p.p. Niewiele mniej musi zwiększyć zatrudnienie Hiszpania. W ich przypadku do 2020 r. wskaźnik powinien wzrosnąć o 12 p.p.

Polska na tle państw członkowskich UE nie wypada najgorzej, ale też nie ma się czym chwalić. W 2015 roku polski wskaźnik zatrudnienia wynosił 67,8 proc. Rok wcześniej był o 1,3 p.p. niższy. Cel na 2020 r. wyznaczony przez UE to poziom 71 proc. Żeby wypełnić plany UE, zatrudnienie musi więc u nas wzrosnąć 3,2 p.p. Jeżeli taki scenariusz ma się spełnić, będzie to dobra wiadomość dla polskich pracowników - także tych starszych, ponieważ jednym z celów strategicznych UE jest większy udział seniorów w rynku pracy.

Ciągły wzrost wskaźnika zatrudnienia dla osób w wieku 55 do 64 lat w UE

Od 2002 roku, stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w UE stale rośnie. W 2015 r. odsetek pracujących starszych pracowników osiągnął 53,3 proc., podczas gdy w 2002 wynosił tylko 38,4 proc. Wzrost ten był silniejszy w przypadku kobiet (z 29,1 proc. w roku 2002 do 46,9 proc. w 2015 roku ) niż mężczyzn (48,2 proc. w 2002 do 60,1 proc. w 2015 roku). W rezultacie, różnica między stopą zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 55-64 lat w UE została obniżona z różnicy 19,1 p.p. w 2002 roku do 13,2 p.p. różnicy w 2015 roku.

Z danych Eurostatu wynika, że najwięcej pracy dla osób starszych jest w Szwecji, gdzie prawie 3 osoby z 4 w wieku od 55 do 64 lat mają pracę.

W 2015 roku, co najmniej połowa populacji w wieku od 55 do 64 lat była zatrudniona w dwunastu państwach członkowskich UE. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej odnotowano w Szwecji (74,5 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy (66,2 proc.), Dania (64,7 proc.), Estonia (64,5 proc.), Wielka Brytania (62,2 proc.) i Holandia (61,7 proc. ). Z drugiej strony, najniższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano w Grecji (34,3 proc.), Słowenii (36,6 proc.), Luksemburgu (38,4 proc.) i Chorwacji (39,0 proc.). W Polsce odsetek pracujących w tej grupie wiekowej wynosił 44,3 proc. co plasuje nas w dolnej części rankingu.