Cztery panele, które odbędą się w ramach wydarzenia dotyczyć będą możliwości edukacyjnych młodzieży, wdrażania innowacji do oświaty, a także wspierania absolwentów na rynku pracy. Prelegentami będą m.in. Leszek Skiba (PEKAO), Anna Janiczek (PZU Zdrowie), Karol Sadaj (Aion Bank), Kacper Winiarczyk (Dott), Piotr Mazurek (KPRM), Robert Perkowski (PGNiG SA), Iwona Duda (Alior Bank), Jan Szewczak (PKN ORLEN), Jolanta Wiewióra (Bank Gospodarstwa Krajowego) czy Justyna Orłowska (GovTech). Studio konferencji zlokalizowane będzie w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Istotnym elementem Forum są także warsztaty dla uczestników organizowane we współpracy z partnerami Fundacji.

„Chcemy rozmawiać o tym jak można pomóc tym najbardziej ambitnym i zdolnym. Dynamicznie zmieniający się świat stanowi coraz większe wyzwanie dla młodzieży myślącej o zagranicznych studiach czy międzynarodowej karierze. Dlatego też jako Fundacja zdecydowaliśmy się stworzyć w formule konferencji „Our Future Forum” platformę do wymiany myśli i zebrania rekomendacji karierowo-edukacyjnych dla młodych ludzi. Wierzę, że konferencja wniesie wkład w tworzenie następnego pokolenia liderów.” – powiedział Michał Mazur, prezes Our Future Foundation, która organizuje Forum.

„Studia i kariera na zachodzie stają się coraz ważniejsze dla ambitnych, młodych Polaków. Polska stoi przed ryzykiem utraty tych najzdolniejszych. Jest to jednak wyzwanie, które możemy przekuć w szansę dla naszej gospodarki. Poprzez zapewnienie absolwentom atrakcyjnych warunków pracy możemy rozpocząć proces transferu know-how, który ułatwi stworzenie modelu rozwojowego gospodarki opartego o wiedzę. Na „Our Future Forum” będziemy podkreślać kluczową rolę polskich firm i instytucji państwowych w realizacji tego zadania” - dodał Jakub Bartoszewski, członek Rady Fundacji.

Konferencja przygotowywana jest przez Our Future Foundation, organizację bezpłatnie zapewniającą co roku wsparcie dla dziesiątek polskich licealistów, chcących aplikować na najlepsze światowe uczelnie wyższe. Przy współpracy z Partnerami oferuje ona uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, łączące młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami. Fundacja organizuje także liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków. Najważniejszym z nich pozostaje Rejs Mentoringowy, którego piąta edycja odbędzie się w już w lipcu br.

Sponsorami głównymi wydarzenia są: PKN Orlen S.A., PGNiG S.A., PZU Zdrowie S.A., Less_app. Partnerem Głównym wydarzenia jest Bank Pekao S.A.

Partnerami wydarzenia zostali: Amazon, Goldman Sachs, Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja Lotos, Fundacja PFR, Fundacja ARP, Centralny Dom Technologii.

Patronat medialny nad Forum objęli: Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Forbes, ISBnews, Do Rzeczy, Polska Agencja Prasowa, Radiowa Trójka i serwis My Company Polska.

Całe wydarzenie transmitowane będzie online na Facebooku Fundacji, a szczegółowe informacje dotyczące Forum są dostępne TUTAJ. Na konferencję zapisać się można poprzez wypełnienie formularza.