21 państw członkowskich UE, które mają krajowe płace minimalne, można podzielić na trzy główne grupy na podstawie ich poziomu wyrażonego w euro: powyżej 1500 euro, mniej niż 1500 ale więcej niż 1000 euro i poniżej 1000 euro.

W grupie państw z najniższą pensją minimalną w styczniu 2022 r. znalazło się 13 państw na wschodzie i południu UE. Najniższą płacę minimalną na poziomie 332 euro ma Bułgaria. Kolejne na liście są Łotwa (500 euro), Rumunia (515 euro), Węgry (542 euro), Chorwacja (624 euro), Słowacja (646 euro), Czechy (652 euro), Estonia (654 euro), Polska (655 euro), Litwa (730 euro), Grecja (774 euro), Malta (792 euro) ) oraz Portugalia (823 EUR).

W Słowenii (1 074 euro) i Hiszpanii (1 126 euro) płace minimalne wynosiły nieco ponad 1000 euro miesięcznie, a w pozostałych sześciu państwach członkowskich płace minimalne przekraczały 1500 euro miesięcznie. Wśród tych ostatnich najniższy poziom płacy minimalnej notowała Francja (1 603 euro). Kolejne były Niemcy z najniższym dopuszczalnym wynagrodzeniem na poziomie 1 621 euro, a następne Belgia (1 658 euro), Holandia (1 725 euro), Irlandia (1 775 euro) i Luksemburg (2 257 euro).

Płaca minimalna a siła nabywcza

Reklama

W analizowanej grupie 21 państw UE najwyższa płaca minimalna w euro była prawie 7 razy wyższa od najniższej. Jednak po uwzględnieniu różnic w poziomie cen dysproporcje te są znacznie mniejsze. Płace minimalne w państwach członkowskich o niższych poziomach cen wyrażone w standardzie siły nabywczej (PPS) stają się relatywnie wyższe w porównaniu z tymi w państwach członkowskich o wyższych poziomach cen.

Po wyeliminowaniu różnic cenowych płaca minimalna wahała się od 604 PPS miesięcznie w Bułgarii, do 1 707 PPS w Luksemburgu, co oznacza, że najwyższa płaca minimalna była prawie 3 razy wyższa od najniższej. Na tej podstawie można wyróżnić dwie główne grupy państw unijnych: te z płacą minimalną powyżej 1000 PPS oraz te z krajową płacą minimalną poniżej 1000 PPS.

Grupa pierwsza obejmuje Luksemburg, Niemcy, Holandię, Belgię, Francję, Irlandię, Słowenię, Hiszpanię, Polskę i Litwę. Ich krajowe płace minimalne wahały się od 1038 PPS na Litwie do 1707 PPS w Luksemburgu.

Natomiast do grupy drugiej możemy zaliczyć Rumunię, Portugalię, Maltę, Chorwację, Grecję, Węgry, Czechy, Estonię, Słowację, Łotwę i Bułgarię. Krajowa płaca minimalna w tych państwach zamykały się w widełkach od 604 PPS w Bułgarii, do 949 PPS w Rumunii.

Kraje Wspólnoty, w których nie ma ustalonej płacy minimalnej to Dania, Włoch, Cypru, Austria, Finlandia i Szwecja.