W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,4 proc. i wyniosło 6 399,59 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 491,6 tys. etatów, podano w komunikacie.

"W maju w porównaniu z kwietniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się minimalnie (o 0,1 proc.), w przeciwieństwie do maja 2021 r. kiedy to względem kwietnia 2021 r. widoczny był jego niewielki wzrost (o 0,3 proc.) związany z przyjęciami do pracy i zwiększaniem wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, zakończenia umów i nie przedłużania ich oraz zwiększonej absencji pracowników z powodu zasiłków chorobowych" - czytamy w komunikacie.

Porównując maj 2022 r. do maja 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc., podczas gdy w maju 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco wyższy i wyniósł 2,7 proc., podano dalej.

Konsensus rynkowy to 14,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 2,6 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Reklama
ikona lupy />
Przeciętne wynagrodzenie - maj 2022 / GUS
ikona lupy />
Przeciętne zatrudnienie - maj 2022 / GUS