W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 5,3 proc. (PAP Biznes)