W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwa kolejne - drugie spotkanie uzgodnieniowe kierownictwa resortu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Omawiany jest projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

"Dzisiaj druga tura uzgodnień ze związkami zawodowymi, w dobrej i bardzo konstruktywnej atmosferze. Tak jak się umawialiśmy - powstają grupy zadaniowe, żeby pracować nad kwestiami kompleksowego rozwiązania problemu wynagradzania nauczycielek i nauczycieli" - powiedziała Nowacka, pytana na konferencji prasowej o rozmowy ze związkami.

19 stycznia do konsultacji publicznych skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. "Jesteśmy gotowi do podpisania rozporządzenia, spłynęły też do nas uwagi od strony związkowej. Najprawdopodobniej 19 lub 20 lutego to rozporządzenie zostanie podpisane" - zapowiedziała Nowacka

Zapewniła, że pieniądze w budżecie są zabezpieczone, a "jedyną rzecz, która musi się jeszcze wydarzyć to uzgodnienia na poziomie samorządowym, pomiędzy samorządami a związkami zawodowymi".

Reklama

"Pieniądze będą systematycznie przekazywane" - podkreśliła minister edukacji.

Załącznikiem do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest tabela. Zawiera ona sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.

Zgodnie z nią minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Pozostali nauczyciele to osoby z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Jak podkreśla MEN, zgodnie z ustawa budżetową i ustawą okołobudżetową wynagrodzenia nauczycieli wzrosną w tym roku o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz o 33 proc. dla nauczycieli początkujących. O 30 proc. i 33 proc. wzrośnie też minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mhr/