W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 4,8 proc.

pat/ osz/