Celem jest pomoc regionom w rozwijaniu odporności oraz w ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak zdrowie i turystyka.

"Niniejsze zaproszenie - bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym - jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni zgodne z priorytetami Komisji i stanowi konieczną odpowiedź na skutki kryzysu spowodowanego przez koronawirusa" - powiedziała w poniedziałek komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira.

W ramach tego zaproszenia KE zabiega o zainteresowanie ze strony ponadnarodowych partnerstw między władzami regionalnymi i innymi stronami, takimi jak uniwersytety, ośrodki badawcze, klastry oraz małe i średnie firmy.

W ramach zaproszenia, jak podała KE, zostanie udzielone wsparcie na rzecz międzyregionalnych partnerstw w czterech obszarach tematycznych. Po pierwsze, partnerstwa w opracowywaniu produktów lub wyrobów medycznych umożliwiających stawienie czoła koronawirusowi. Po drugie, w zakresie bezpiecznego zarządzania odpadami medycznymi, które jest powiązane z tematem gospodarki o obiegu zamkniętym w dziedzinie zdrowia. Trzeci rodzaj partnerstwa obejmuje projekty zachęcające do zrównoważonej i cyfrowej turystyki. Czwarty rodzaj partnerstwa koncentruje się na rozwoju technologii wodorowych w wysokoemisyjnych regionach, na przykład poprzez przekształcanie istniejących kopalni węgla, hut lub zakładów produkcyjnych.

Do końca 2021 r. każde z wyselekcjonowanych partnerstw powinno określić zestaw działań mających na celu przyspieszenie wprowadzania innowacji, komercjalizacji i zwiększenia skali działalności międzyregionalnych projektów inwestycyjnych. Wybrane partnerstwa powinny również dokonać analizy przeszkód finansowych i prawnych utrudniających komercjalizację i zwiększenie skali działalności oraz rozwinąć współpracę z innymi unijnymi programami i inicjatywami.

Zaproszenie będzie otwarte przez 6 tygodni, tj. do 7 września. Całkowity budżet z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 400 tys. euro na rozwinięcie czterech partnerstw tematycznych (do kwoty 100 tys. euro na każde z nich).

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/