W deklaracji Rada podkreślono, że walka z antysemityzmem jest zagadnieniem przekrojowym, obejmującym różne szczeble rządów i polityk na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

"Antysemityzm jest zjawiskiem ogólnounijnym. Aby skutecznie temu przeciwdziałać, potrzebujemy odpowiedniego zestawu instrumentów europejskich (...). Takie jest właśnie podejście przyjęte w deklaracji, z którego bardzo się cieszę. Moim zdaniem zwalczanie antysemityzmu jako kompleksowe i połączone w sieć zadanie obejmujące obszary polityki i poziomy rządów to prawdziwy kamień milowy" - poinformował cytowany w komunikacie Felix Klein, komisarz rządu RFN ds. życia żydowskiego w Niemczech i walki z antysemityzmem.

Rada UE wyraziła w deklaracji zaniepokojenie wzrostem zagrożeń dla ludności żydowskiej w Europie i "odradzaniem się teorii spiskowych, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19, a także wzrostem liczby incydentów antysemickich i przestępstw z nienawiści".

"Edukacja o Holokauście, antysemityzmie i życiu żydowskim pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi zapobiegania antysemickim uprzedzeniom. Kluczowe jest również dzielenie się dobrymi praktykami w celu wspierania umiejętności korzystania z mediów i świadomości teorii spiskowych" - poinformowano w komunikacie Rady.

Reklama

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/