Dotychczas informacje podatkowe między organami podatkowym obu państw były przetwarzane tradycyjnie. Od początku tego roku fińskie organy otrzymują elektronicznie, w czasie rzeczywistym dane o zobowiązaniach podatkowych w Estonii. W tym roku wymiana zostanie rozszerzona także o rozliczenia VAT oraz z tytułu podatków dochodowych, tj. przede wszystkim od przychodów z pracy – podkreślono w komunikacie fińskiej administracji podatkowej (Vero).

Według organów bieżący dostęp do danych podatkowych zminimalizuje formalności, jakie dotychczas musieli spełniać obywatele Finlandii i Estonii, pracujący w kraju sąsiednim (np. w kwestii zaświadczeń o zarobkach). Ma to też ułatwić ściganie transgranicznych nadużyć podatkowych.

Reklama

Zdaniem dyrektora ds. strategii Arto Pirinena z Vero "ten przełom jest efektem długoletniej i doskonałej współpracy ze stroną estońska". "Stworzyliśmy teraz rozwiązanie techniczne do wymiany informacji, ale fundamentem tego było tak naprawdę obopólne zaufanie, co umożliwiło osiągnięcie zupełnie nowego poziomu wymiany danych i odegranie pionierskiej roli na poziomie międzynarodowym" – oświadczył fiński urzędnik.

Strona estońska podkreśla duże znaczenie bieżącego dostępu do informacji dla celów postępowań transgranicznych dotyczących nadużyć podatkowych. "Obecnie zapytania o te kwestie stanowią jedna trzecią wszystkich spraw między Estonią a Finlandią" – podkreślił wicedyrektor generalny Estońskiego Urzędu ds. Podatków i Ceł.

Finlandia liczy nieco ponad 5,5 mln mieszkańców, Estonia – ok. 1,3 mln. Ze względu na różnice w zarobkach emigracja zarobkowa dotyczy przede wszystkim kraju bałtyckiego, a Estończycy stanowią główną zagraniczną siłę roboczą w Finlandii. Jednak na przestrzeni lat liczba osób przemieszczających się do Finlandii za pracą zmniejszyła się. Według danych statystycznych i różnych badań społecznych, w Finlandii w ostatnich latach pracowało regularnie ok. 15-20 tys. Estończyków (w 2012 r. było to ok. 30 tys. osób). Mniejszość estońską w Finlandii szacuje się na 60 tys. osób.