"Polska jest naszym sąsiadem, dlatego w pełni rozumiem, co teraz czujecie. Wiem, że musicie bronić nie tylko polskiej, ale również unijnej granicy. Widzę, że jesteście bardzo krytykowani przez organizacje humanitarne, obrońców praw człowieka za nieodpowiednie traktowanie migrantów. Ale krytykować zawsze jest łatwo, gdy nie od ciebie zależy znalezienie rozwiązania problemu" - powiedziała Cichanouska.

Jak dodała białoruska opozycjonistka, "rządzący w Polsce rozumieją, że migranci są zakładnikami reżimu, że to poprzez nich próbuje on wywierać presję na Polskę, mścić się za polskie wsparcie dla sił demokratycznych na Białorusi". "Kryzysem na granicy białoruski reżim chce wymóc na Unii Europejskiej wszczęcie z nim rozmów i uznanie go za prawowitego przedstawiciela władz" - wskazała.